Huishoudelijk reglement

Veilig, verantwoord en plezierig paardrijden, daar draait alles om bij Ruitersportcentrum Sneek. Om dit te kunnen garanderen gelden op onze manege en de rest van het terrein een aantal huisregels. Wij rekenen erop dat u deze regels in acht neemt.

Algemeen

 • Een paard / pony is van nature een vluchtdier. Dit houdt in dat wanneer ze schrikken (bijvoorbeeld van een hard of eng geluid) ze het liefst hard wegrennen. Onze belangrijkste regel is dan ook dat er niet gerend en geschreeuwd mag worden op stal of langs de bakrand. Dit om de rust voor de paarden en pony’s op stal en in de lessen zoveel mogelijk te waarborgen. Het is ook niet toegestaan dat men zich als toeschouwer met de gang van zaken in de lessen bemoeid.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel of de instructie dienen door iedereen opgevolgd te worden.
 • Alle paarden en pony’s worden gevoerd door het ruitersportcentrum. Het is niet toegestaan om zelf de dieren te voeren. Ook het geven van snoepjes of appels en dergelijke als beloning is niet toegestaan.
 • Kinderen mogen nooit zonder toestemming van het stalpersoneel of de instructie paarden of pony’s uit de wei halen of in de wei zetten.
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en andere gebruikte spullen dienen direct na gebruik weer netjes op de daarvoor bestemde plek opgeruimd te worden.
 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Het dragen van een veiligheidscap en geschikte kleding en schoeisel is verplicht.
 • Het niveau van rijden van nieuwe klanten wordt in praktijk getoetst door de instructie, vervolgens bepaalt de instructie in welk niveau les er wordt ingedeeld.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kinderen zich steeds houden aan de geldende regels, ouders blijven steeds aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient door de ouders volledig te worden vergoed.
 • Op het Ruitersportcentrum staan niet alleen manegepaarden en pony’s maar ook zogenaamde pensionpaarden. Dit zijn eigen paarden en pony’s. Niet ieder paard/pony heeft behoefte aan aandacht van iedereen en niet iedere eigenaar stelt het op prijs dat zijn/haar paard/pony zomaar benaderd wordt. Wij vragen u dan ook vriendelijk om niet zomaar alle paarden en pony’s te aaien of anderszins te benaderen. Daarbij komt dat niet ieder beest even vriendelijk is, soms kunnen paarden en pony’s letterlijk van zich afbijten!
 • Paarden van buiten het Ruitersportcentrum mogen het stallings gedeelte van het Ruitersportcentrum niet betreden, tenzij hier uitdrukkelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
 • Wij houden ons Ruitersportcentrum graag schoon. Daarom is het verboden om in de stal eten en drinkwaren te nuttigen.
 • Mocht u schade aan het schrikdraad of de omheining van de weide constateren dan meldt u dit onmiddellijk bij het stalpersoneel of de instructie.
 • Roken is niet toegestaan in de kantine en op stal.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Heeft uw paard gemest in de gangpaden, buiten op het terrein of in de rijbaan dan dient u dit zelf op te ruimen.
 • Honden zijn alleen aangelijnd welkom, zij plassen en poepen graag in het hooi en stro. Aangezien de paarden en pony’s hier van eten kan dit hun “diner” danig verpesten. Na een “ongelukje” ruimt u zelf de hondenpoep op. Voor het betreden van de kantine gelden er ook regels, vraag altijd even aan de beheerders of de hond eventueel aangelijnd naar binnen mag.
 • Parkeer personenauto’s naast de grote rijhal of rondom de voordeur. Niet achter bij de stallen.
 • Fietsen en brommers mogen slechts gestald worden bij de voordeur.
 • Ruitersportcentrum Sneek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van goederen die behoren aan klanten of bezoekers, een ieder dient hier zelf op te letten.

Lessen / Abonnementen

 • Lessen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren afgemeld te worden.
 • Wanneer de betaling van het lesgeld herhaaldelijk niet op tijd geschiedt, kan €25,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Elke klant dient lid te zijn van de KNHS (zie lesovereenkomst/ stallingsovereenkomst.)
 • De geldende tarieven kunt u vinden op onze website www.Ruitersportcentrumsneek.nl

Het opzeggen van een (les)abonnement moet altijd 4 weken voorafgaande aan de opzegdatum schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.
Wanneer iedereen bovenstaande regels in acht neemt en ook niet schroomt om iemand anders hierop aan te spreken blijft het Ruitersportcentrum een fijne en veilige plek. Niet alleen voor u maar ook voor alle paarden en pony’s die hier gestald staan!